Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghia Lộ tổ chức Hội nghị tư vấn học sinh học nghề năm học 2019 – 2020 tại Huyện Mù Cang Chải – Tỉnh Yên Bái

Trường Trung cấp DTNT Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị tư vấn học sinh học nghề năm học 2019 – 2020 tại Huyện Mù Cang Chải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan:

HOẠT ĐỘNG THU HỒ SƠ HỌC SINH ĐI HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP NGHỀ TẠI HUYỆN MÙ CANG CHẢI

KHAI GIẢNG LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT 1 – K15 (Tại xã Tà Xi Láng – Huyện Trạm Tấu)

Phiếu đăng ký học nghề và hướng dẫn

Thời khóa biểu tuần 19

Trường trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị tư vấn học sinh học nghề năm học 2019 – 2020 tại Huyện Văn Chấn – Tỉnh Yên Bái