KẾ HOẠCH Tuyển sinh năm học 2018 – 2019

Căn cứ Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đổi tên trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ;

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ttỉnh Yên Bái trên cơ sở hợp nhât trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ và Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp dạy nghề thị xã Nghĩa Lộ;

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ;

Căn cứ Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá – xã hội năm  2018;

Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019 như sau:

 1. KHU VỰC TUYỂN SINH, ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
 2. Khu vực tuyển sinh:

Tất cả các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Yên Bái.

 1. Đối tượng tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh

2.1. Hệ trung cấp nghề:  315 chỉ tiêu.

 1. Đào tạo chính quy: 175 chỉ tiêu.

–  Đối tượng: Là học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông có nguyện vọng học nghề. Học sinh theo học ở trình độ Trung cấp theo chỉ tiêu đào tạo chính quy của Trường thuộc các đối tượng theo quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú với học sinh học trung cấp thì được hưởng chính sách nội trú theo quy định. Cụ thể:

+ Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật;

+ Người tốt nghiệp trường phổ thông Dân tộc nội trú;

+ Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

 1. Đào tạo thường xuyên.

– Chỉ tiêu: 140 học sinh.

2.2. Hệ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng:

– Đối tượng: Là người lao động chưa qua đào tạo nghề. Độ tuổi từ 15 – 55 đối với nữ, từ 15 – 60 đối với nam.

– Chỉ tiêu: Theo đơn đặt hàng của các huyện, thị.

2.3. Hệ dạy nghề phổ thông.

– Đối tượng: Là học sinh các trường Trung học cơ sở, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.

– Chỉ tiêu: 21 lớp với 730 học sinh.

2.4. Hệ bổ túc văn hóa.

– Đối tượng: Là học sinh Tốt nghiệp trung học cơ sở.

– Chỉ tiêu: 90 học sinh.

 1. KINH PHÍ BÁN HỒ SƠ, CÁC THỦ TỤC NHẬP HỌC
 2. Kinh phí bán hồ sơ, lệ phí tuyển sinh:

– Hệ trung cấp : 35.000 đồng/bộ hồ sơ.

 1. Kinh phí khi nhập học:

– Tiền thẻ học sinh: 20.000 đ/học sinh/năm.

– Tiền Bảo hiểm thân thể:  50.000 đ/ học sinh /1 năm.

III.  NỘI DUNG TUYỂN SINH

 1. Phân công phụ trách địa bàn tuyển sinh

(Có biểu chi tiết đính kèm)

 1. Giao khoán chỉ tiêu tuyển sinh.

– Các thành viên trong Ban tuyển sinh xây dựng kế hoạch tham gia tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao khoán và thu nhận hồ sơ nộp về Phòng Đào tạo. Cụ thể như sau:

– Phòng Đào tạo:                                 95 chỉ tiêu Trung cấp

– Phòng Công tác học sinh và QTĐS:  60 chỉ tiêu Trung cấp.

– Khoa Điện – Điện tử: 70 chỉ tiêu Trung cấp.

– Khoa Cơ khí: 70 chỉ tiêu Trung cấp.

– Khoa Văn hóa &KHCB: 20 chỉ tiêu Trung cấp + 90 chỉ tiêu văn hóa.

– Khoa Nông lâm nghiệp & KTTH: 21 lớp 730 chỉ tiêu DNPT

 

                     Cộng                              1.135 chỉ tiêu.

 

– Sau khi có danh sách học sinh, cán bộ tuyển sinh được phân chủ động viết thông báo tập trung, viết thông báo nhập học theo kế hoạch của Ban tuyển sinh.

 1. Phương án thực hiện. 

– Cán bộ tuyển sinh có trách nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn về học nghề, tuyên truyền quảng bá về Nhà trường, phát tờ rơi, niêm yết thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo tới các trường THPT, THCS trong khu vực của mình phụ trách; tuyên truyền giới thiệu về ngành nghề đào tạo của nhà trường và lấy các thông tin địa chỉ của học sinh (học sinh lớp 9 và lớp 12) (Liên hệ vào các buổi họp hội đồng, họp phụ huynh, chào cờ, sinh hoạt lớp).

– Nêu rõ hình thức, thời gian tuyển sinh và chế độ chính sách của Nhà nước (chế độ nội trú, miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội quỹ tín dụng học sinh, sinh viên, cơ hội được học tập, cơ hội việc làm sau đào tạo).

– Thu hồ sơ địa bàn được phân công, phụ trách tổng hợp riêng từng đối tượng theo biểu mẫu chung (thuộc đối tượng Trung cấp nghề chính quy hay đào tạo thường xuyên và nộp về phòng Đào tạo theo kế hoạch).

 1. Quyền lợi, chế độ đối với cán bộ chuyên trách và giáo viên tuyển sinh.

– Đối với hệ trung cấp:

+ Được hưởng 100.000 đồng/1 học sinh sau khi nhập học đối với học sinh thuộc các huyện, thị bao gồm: Thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn.

+  Được hưởng 150.000 đồng/1 học sinh sau khi nhập học đối với học sinh thuộc các huyện: Huyện Lục Yên, huyện Văn Yên, huyện Trấn Yên, huyện Trạm Tấu huyện Yên Bình và huyện Mù Cang Chải.

– Đối với các lớp sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng: Được hưởng 200.000 đồng/1 lớp sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuyển sinh.

 1. 5. Thời gian tuyển sinh.

– Tuyển sinh liên tục trong năm. Thời gian từ 15/3/2018 đến 01/12/2018.

 1. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 2. Phòng Đào tạo.

– Đơn vị thường trực là đầu mối chủ trì trong công tác tuyển sinh.

– Phân vùng tuyển sinh cho cán bộ chuyên trách tuyển sinh.

– Chuẩn bị tờ rơi tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh bàn giao cho các Phòng, Khoa.

– Tổng hợp, đối chiếu danh sách học sinh nhập học và lập danh sách gửi phòng Hành chính – Tổ chức – Tài vụ làm căn cứ thanh toán.

 1. Phòng Hành chính – Tổ chức – Tài vụ.

– Tổng hợp kinh phí thanh toán cho cán bộ chuyên trách, giáo viên tuyển sinh theo kế hoạch.

 1. Phòng Công tác học sinh và quản trị đời sống.

– Xây dựng kế hoạch, bố trí, sắp xếp thời gian cho cán bộ tham gia tuyển sinh theo kế hoạch;

– Xây dựng kế hoạch tiếp đón học sinh, chuẩn bị sắp xếp chỗ ăn ở, sinh hoạt, cấp phát đồ dùng cá nhân cho học sinh thuộc đối tượng nội trú.

 1. Các Khoa.

– Kết hợp với các Phòng trong việc đón tiếp học sinh thu, nhận hồ sơ về tập trung và nhập học.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019 của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ.

Nhà trường yêu cầu các đồng chí trong Ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ theo chỉ tiêu giao khoán để hoàn thành tốt kế hoạch được giao./.

 

   Nơi nhận:

       – Sở LĐTBXH tỉnh Yên Bái (b/c)                                                                 

– Ban giám hiệu;                                                                     

– Các Phòng, Khoa;

– Cán bộ chuyên trách tuyển sinh;

– Lưu: ĐT, VT.

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Lâm Tuấn Khanh

 

Bài viết liên quan:

Ngày 06/09/2019 Trường Trung cấp DTNT Nghĩa Lộ tổ chức chương trình hoạt động ngoại khóa “Giáo dục kỹ năng sống Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, hòa nhập” cho toàn thể học sinh.

Ngày 26/08/2019 Trường Trung cấp DTNT Nghĩa Lộ tổ chức Lễ Khai mạc Thi Tốt nghiệp Trung cấp nghề năm 2019

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ tổ chức “Tuần học chính trị đầu khóa cho học sinh K10”

Ngày 20/6/2019 Trường Trung cấp DTNT Nghĩa Lộ tổ chức chương trình “Tập trung học sinh khóa 10 và tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh khóa 7”

Chương trình hoạt động ngoại khóa về “phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em năm 2019”