Chuyên mục: TIN TỨC

Thời khóa biểu tuần 19

Chuyên mục: TIN TỨC Ngày đăng: Người đăng: .

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghia Lộ tổ chức Hội nghị tư vấn học sinh học nghề năm học 2019 – 2020 tại Huyện Mù Cang Chải – Tỉnh Yên Bái

Chuyên mục: TIN TỨC Ngày đăng: Người đăng: .

Trường Trung cấp DTNT Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị tư vấn học sinh học nghề năm học 2019 – 2020 tại Huyện Mù Cang Chải                                                           […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

Chuyên mục: TIN TỨC, Tuyển sinh Ngày đăng: Người đăng: .

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

Chuyên mục: TIN TỨC Ngày đăng: Người đăng: .

Căn cứ Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá – xã hội năm  2018;

KẾ HOẠCH Tuyển sinh năm học 2018 – 2019

Chuyên mục: TIN TỨC Ngày đăng: Người đăng: .

Căn cứ Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đổi tên trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ;

Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú Nghĩa Lộ nâng cao hiệu quả dạy và học

Chuyên mục: TIN TỨC Ngày đăng: Người đăng: .

Hơn 1 năm chuyển đổi từ trường nghề thành trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú Nghĩa Lộ và bây giờ sau khi sáp nhập 2 trường là trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề thị xã Nghĩa Lộ và trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Nghĩa Lộ thành […]